Foto: Fredrik Lundblad

18 december kom så det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige i Klippans kommun: kommunen köper tre kraftverk i Rönne å för att montera ned dem.


Pressmeddelande från Klippans kommun: Genom Rönne å-projektet vill vi återställa de naturliga forsmiljöerna i ån samt öppna de delar som idag är stängda för vandrande fisk. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december beslutades att Klippans kommun kommer att förvärva kraftverken i ån, vilket är en väsentlig del för att projektet ska kunna genomföras.


Köpet gäller kraftverken vid Stackarp, Klippan (Pappersbruket) och Forsmöllan. Nu påbörjas en fortsatt process med bland annat tillståndsprövning och enskilda möten med berörda markägare.


Rönneå-projektet tar därmed steget vidare i arbetet med att montera ner kraftverken, återställa de naturliga forsmiljöerna och öppna delarna av ån som idag är stängt för vandrande fisk.


-När kommunen väl tagit över verken kan vi fokusera på det väsentliga, att återställa forsmiljöerna och öppna upp ån för lax, ål och andra fiskar. Vi återskapar därmed en miljö man normalt inte hittar i södra Sverige och som sannolikt blir intressant för sportfiskare och andra besökare från när och fjärran, kommenterar Tomas Rikse, kommundirektör, Klippans kommun


-Det som gör Rönneåprojektet så spännande är att det samtidigt som det är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt är det också ett mycket viktigt projekt för landsbygdsutvecklingen i Skåne, säger Tord Andersson, projektledare Röneå-projektet och miljöstrateg, Klippans kommun.


Förvärvet av kraftverken finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond.


För mer information se: www.klippan.se/rönneå

Read more

Läs mer på hemsidan