Foto: Emma Lindgren / Isabella Lövin diskuterar våtmarkssatsningar med Sportfiskarnas biolog Micael Söderman.

Sportfiskarna har träffat miljöministern för att diskutera bland annat gäddfabriker och fiskeripolitik.


Miljöminister Isabella Lövin besökte under veckan Sportfiskarnas gäddfabrik Enviken söder om Norrtälje. Besöket var ett resultat av en inbjudan från förbundet för att visa exempel på resultatet av regeringens våtmarkssatsning i praktiken, samt en möjlighet att diskutera aktuella frågor inom fiskeripolitiken.

Micael Söderman, fiskevårdsansvarig i Sportfiskarnas region Mitt, berättade om det praktiska arbetet med gäddfabrikerna där samarbetet med positiva markägare är avgörande för att åtgärderna ska komma till stånd. För att lyckas med projekten och ge den enskilda markägaren trygghet krävs kontinuitet i planering och finansiering.


Miljöministern påpekade vikten av fler våtmarker för att återskapa landskapets vattenhållande förmåga och en levande kustmiljö. Hon konstaterade även att våtmarker är bra för en levande landsbygd med både produktion av fisk och som en buffert under torra somrar. Isabella Lövin lovade att kämpa för att i kommande budget återinföra den rödgröna regeringens våtmarkssatsning om 200 miljoner kronor årligen.
Foto: Emma Lindgren / Isabella Lövin fick bland annat se abborrar och små gäddyngel från våtmarken.


Sportfiskarna lyfte också flera andra av förbundets kärnfrågor, bland annat den utlovade fördubblingen av anslaget till Svenskt Friluftsliv som direkt skulle innebära bland annat att Sportfiskarna kraftigt skulle kunna öka insatserna med barn och ungdomar. Det allvarliga läget för både Östersjötorsken och västkustens fiskbestånd fick stort utrymme, liksom det nödvändiga i att förbättra beslutsfattandet inom de fiskeripolitiska frågorna. Förbundet tryckte också återigen på det nödvändiga i att flytta ut trålgränsen längs hela svenska kusten för att kunna fasa in mer skonsamt fiske innanför trålgränsen, men framförallt för att skydda bottnar och de spillror av kustfiskbestånd som fortfarande finns kvar.

Read more

Läs mer på hemsidan