Hur ska man tolka detta?

Är det t.ex. tillåtet att bottenmeta i ett bakvatten i anslutning...