Sedan isarna gick i Västernorrlands havsvikar (14/4) så har jag varit ute 7 gånger fram till 15/5....
Havsöring på fluga 21/4