Strax efter 5 på morgon bet den här
3-kilosöringen!



Läs mer på bloggen