Strax efter 5 på morgon bet den här
3-kilosöringen!Läs mer på bloggen