Värmen under 2018 gjorde att jag fick fler gösar än någonsin ....