Fiskar mycket ensam. Med fru och 3 småbarn samt pågående husbygge ska det stämma bra.

​​​​​​Har...