Hej!

Ingen som sitter på ett Westin W4 kayak 20-60g som inte används eller som ni tröttnat...