Jag tänkte försöka meta lite mört till abbormetet, men när leker mörten?