finns nog inte så gott om gösar som fiskar efter en järvsöbo....om du nu inte söker en järvsöbo som...