Måste hålla med om att fiskar man med artificiellt bete så får man större fisk tidigt/sent på dygnet....