Storån, Foskan och Grövelån i närheten av Idre.
Gimdalen med Gimån
Gysinge (Dalälven)...