Länge sedan jag postade ngt här men denna nyhet är väl värd att lyfta och hylla. Föredömligt av Klippans...