Bottenhårdhet kan du få även från andras loggar om du har premiumabonnemang på C-map genesis.