Råkade se en gammal journalfilm på Youtube om sillfisket i Norge 1950

Följde upp...