Var där runt midsommar och körde gädda och borre.
bäst till gäddan gick Buster i blå crome och...