Tjena allihopa. När tror ni isen på Hjälmaren släpper