Utan att veta något säkert är min uppfattning att trollingfisket gynnats av den varma sommaren medans...