Avverkat ett pass i helgen och ytterligare ett idag. Pelagiskt hittar jag ekon som samtliga inspekterar...