Fäll bygeln för hand, sliter på bygelfjädern om man vevfäller, bytat fjädrar på kompisens rullar, då...