Inte vad jag kan tolka reglerna, men mete och trolling är inte tillåtet så det vill till att du dänger...