Är kanske Corona som ställer till det med lansering av nyheter, eller bara dålig planering. CWC ska...