Jutesäck som hålls blöt. När vattnet dunstar stjäls energi. Som att svettas.
Ta inte ur fisken...