Tror stora delar av rådasjön är svåra att komma åt utan båt.

Är man inte så noga med omgivningen...