Rapala Minnow Spoon 8cm vassdrag!

Gädda 10,3kg och även en på 9,6kg på det draget...