Det tråkiga var att att flera av vattnen som ingick i fiskekortet var omöjliga att nå. Andra hade bara...