var håller havsöringen till. om man tittar på ytvattentemp.så borde den trivas som fisken i vattnet...