Hörde ni om när spöket Labans föräldrar skilde sig?
- De fick delad vålnad.
Tydligen gick...