Var vaksam på utvecklingen, följ manualen slaviskt. Visar sig felen igen se till att komma i kontakt...