Båt är ett måste vid landösjön
Ekolod underlättar avsevärt också

Fiskebutik är svårt,...