Har du testat med små hårdheten och hur fungerar det?...