Hej!

Vad använder ni för sökbeten när ni fiskar gädda?
Har ni fler än ett så skriv...