Chadwicks No. 477 är som många vet det det heliga garnnystanet för den klassiska nymfen Killer bug....