Kan någon med säkerhet identifiera art och gärna ålder om möjligt?